Realitzo processos de Coaching amb Programació NeuroLlingüística tant per empreses com per a particulars.


Coaching per empreses:


Coaching Executiu

El Coaching Executiu té una gran demanda en el ambient corporatiu. La posició del executiu sol ser solitària, i sovint, propensa a patir una alta pressió per demandes externes de temps, recursos i energia personal.

Amb la penetració del Coaching a les empreses, cada vegada més, els gerents i els responsables de recursos humans, aposten per serveis de coaching executiu pels seus treballadors, independentment de la posició que ocupin aquests.

El Coaching executiu és útil per:

 • Alinear els valors individuals amb els de la organització
 • Millorar habilitats i competències
 • Desenvolupar un estil propi de lideratge
 • Gestió del temps
 • Planificació Estratègica
 • Gestionar les emocions d’una forma efectiva
 • Millorar les habilitats de comunicació
 • Establir un equilibri entre la vida privada i el treball

Coaching d'equips

La finalitat del coaching d’equips és acompanyar a un equip en el seu descobriment, definició i optimització dels seus processos i operativa col·lectiva, de tal forma que el resultat del conjunt superi àmpliament el potencial de la suma de les seves parts.

El coaching d’equips és útil per a:

 • Desenvolupar el sentit de treball en equip
 • Incrementar la cooperació inter departamental
 • Millorar les relacions i la comunicació
 • Desenvolupar habilitats de resolució de conflictes
 • Desenvolupar l’apoderament de les persones
 • Augmentar la confiança de l’equip
 • Gestionar els canvis dins de l’organització
 • Estimular la creativitat en el equip i en la organització

Coaching per a particulars


Coaching de Carrera

El Coaching de carrera està orientat a guiar a la persona, en alguns moments de la seva vida, a cercar un treball o activitat, o a tornar al mercat laboral després d’un període de pausa. També li mostra cap a on pot dirigir-se en base a les seves habilitats i als seus interessos.

Aborda la planificació de la carrera professional, en la que solen intervindre aspectes de coaching persona y també executiu.

El Coaching de carrera es útil per:

 • Reorientar la carrera professional
 • Aconseguir major enfocament i direcció.
 • Analitzar les fortaleses i carències
 • Millorar habilitats i competències
 • Augmentar la seguretat i confiança en un mateix
 • Gestionar les emocions d’una forma efectiva
 • Establir un equilibri entre la vida privada i el treball

Coaching per a esportistes

El coach esportiu, acompanya i ajuda al esportista a l’assoliment de les seves metes esportives a través d’un pla d’acció. Li ajuda a superar obstacles que puguin sorgir i a realitzar el seguiment de les accions que el portaran a l’èxit, potenciant els seus punts forts, i adquirint noves habilitats i tècniques per gestionar l’estrès al que s’enfronta a la competició. Tot aquest procés neix del esportista i és el que amb la seva implicació aconsegueix els resultats.

El Coaching esportiu es útil per a:

 • Augmentar el rendiment esportiu
 • Augmentar la concentració
 • Gestionar l’estrès
 • Augmentar la confiança y la seguretat
 • Gestionar les emocions
 • Treballar el concepte de l’Auto-Competició
 • Millorar les coses que funcionen be, però que encara podrien anar millor

Coaching personal

El Coach personal s’ocupa de totes les dimensions de la vida del client, tant a nivell personal com professional, doncs el seu centre d’atenció és l’equilibri entre els diferents aspectes de la seva vida, mostrant-li la posició en la que es troba, els possibles camins a seguir, les opcions possibles, algunes de les quals poden ser noves per la persona, ajudar-lo a prendre alguna nova direcció, i recolzant-lo per tal de que pugui persistir en el canvi, reforçant la seva confiança i seguretat per a que pugui anar més enllà del que creia possible, sempre tenint en compte els valors de la persona.

El Coaching personal és útil per:

 • Millorar les relacions interpersonals
 • Millorar la capacitat de comunicació
 • Gestionar les emocions d’una forma efectiva
 • Desenvolupar habilitats i competències
 • Aconseguir major enfocament i direcció
 • Augmentar la confiança i seguretat en un mateix
 • Saber gestionar situacions difícils
 • Millorar les coses que funcionen be, però que podrien anar millor encara.


Què és PNL?

La PNL és una eina que permet desenvolupar habilitats i a canviar conductes, l majoria de les quals estan gravades al nostre cervell, a través dels circuits neuronals que s’han anat creant al llarg de la nostra vida, amb les nostres experiències, amb els nostres pensaments, amb els nostres filtres i amb les nostres creences. Amb la PNL podem reprogramar aquests circuits neuronals creant noves connexions per obtenir nous resultats.

La PNL es útil per a:

 • Millorar la nostra comunicació
 • Gestionar les nostres emocions
 • Augmentar l’autoestima i confiança
 • Reduir l’estrès
 • Afrontar situacions difícils
 • Millorar habilitats i competències
 • Curar pors i fòbies
 • Millorar la concentració.
 • Millorar el rendiment en qualsevol tasca